Planeta Merkur je součástí sluneční soustavy.

Pár čísel o planetě Merkur:

Střední vzdálenost od Slunce         57,9 mil. km
Nejmenší vzdálenost od Slunce        45,9 mil. km
Největší vzdálenost od Slunce        69,7 mil. km
Doba oběhu kolem Slunce        87,97 dne
Rychlost oběhu kolem Slunce      47,88 km/s
Doba otočení kolem vlastní osy        58,65 dne
Průměr planety        4878 km
Hmotnost        3,303 E+23 kg
Hustota         5423 kg/m3
Teplota na povrchu       700K až 100K
Chemické složení atmosféry     H, He, Ar, Ne
Magnetické pole        5 E-7 T
Měsíce        -

Historie průzkumu planety Merkur:

8. stol. n. l.     První pozorování přechodu Merkuru přes Slunce   Arabové
7.11.1631    Předpovězení přechodu přes Slunce Johanes Kepler
17. stol.    Objevení fází planety    -
1848  Zjištění, že dráha planety se stáčí rychleji, než bylo vypočítáno pomocí gravitačního zákonu. Vysvětlení přinesla teorie relativity.     U. Leverrier
1934  První mapa povrchu planety   E. M. Antoniadi
1965  Určení rychlosti rotace pomocí radaru    G. H. Pettengril a R. B. Dyce
29.3.1974    První průlet kosmické sondy kolem planety - Mariner 10
21.9.1974    2. průlet Marineru 10
24.3.1974    3. průlet Marineru 10