Planeta Venuše je součástí sluneční soustavy.

Pár čísel o planetě Venuše:
Střední vzdálenost od Slunce 108,3 mil. km
Nejmenší vzdálenost od Slunce 107,4 mil. km
Největší vzdálenost od Slunce 108,9 mil. km
Doba oběhu kolem Slunce 224,7 dne
Rychlost oběhu kolem Slunce 35,02 km/s
Doba otočení kolem vlastní osy 243,01 dne
Průměr planety 12103 km
Hmotnost 4,78 E+24 kg
Hustota 5256 kg/m3
Teplota na povrchu 750K
Chemické složení atmosféry CO2
Magnetické pole 5 E-9 T

Historie průzkumu planety Venuše::

září 1610 Pozorování fází planety Galileo Galilei
1677 Návrh na určení vzdálenosti Země od Slunce pomocí pozorování přechodů Venuše přes Slunce E. Halley
6.6.1761 Objev atmosféry planety M. V. Lomonosov
1932 Objev oxidu uhličitého v atmosféře planety T. S. Adams a T. Dunham
1958 Určení teploty povrchu pomocí vlastního rádiového záření. |
1961 První určení vzdálenosti pomocí radaru |
12.2.1961 První sonda k Venuši - Průlet sondy Veněra 1 100000 km od povrchu planety. Kontrolní středisko ztratilo se sondou spojení dříve, než dosáhla cíle. |
1962 Zjištění rychlosti rotace planety - 4 dny. Ve skutečnosti byla zjištěna rychlost oblačné vrstvy. Rychlost rotace planety je asi 58 krát pomalejší. hvězdárna Pic du Midi - Francie
22.8.1962 Start sondy Mariner 2. 14.12. stejného roku poslala první informace o Venuši ze vzdálenosti 35000 km |
1964 až 1966 Určení rychlosti rotace planety pomocí radaru |
12. a 16. 11.1965 Start sondy Veněra 2 a 3. |
2.1966 Průlet sondy Veněra 2. ve vzdálenosti 24000 km od planety |
1.3.1966 Sonda Veněra 3. dosáhla povrchu Venuše |
18.10.1967 Přistání Veněry 4. První přímá měření atmosféry |
19.10.1967 Sonda Mariner 5 prolétla 4100 km od povrchu planety. Další měření atmosféry. |
16.5.1969 Neúspěšný pokus o přistání sondy Veněra 5. Sonda se odmlčela 20 km nad povrchem. První měření na noční straně planety |
17.5.1969 Přistání Veněry 6. Další měření atmosféry. |
17.8.1970 Start sondy Veněra 7 |
15.12.1970 První měkké přistání na cizí planetě. Veněra 7 měkce přistála a 23 minut vysílala data z přímo z povrchu planety. |
22.7.1972 Veněra 8 vysílala data 50 minut z povrchu Venuše. |
2.11.1973 Start sondy Mariner 10. Sonda měla proletět kolem Venuše a pokračovat k Merkuru |
5.2.1974 Průlet Marineru 10 kolem Venuše. Odvysílání záběrů rychle proudících oblaků pomocí televizní kamery. |
8. a 14. 6.1975 Start 2 stejných sond Veněra 9 a 10. |
22.10.1975 Veněra 9 dopravila přistávací pouzdro na povrch planety. Přistávací modul odvysílal první záběry povrchu planety. Druhá část sondy se stala první umělou družicí Venuše. |
25.10.1975 Přistání Veněry 10. 65 minut vysílání z povrchu planety. 2. umělá družice planety. |
20.5.1978 Start sondy Pioneer Venus 1 |
8.8.1978 Start sondy Pioneer Venus 2. Sonda obsahovala 4 sestupové moduly. |
4.12.1978 Sonda Pioneer Venus 1 se stala 3. umělou družicí Venuše. Radar sondy zmapoval téměř celý povrch planety. |
9.12.1978 Zkoumání atmosféry sondou Pioneer Venus 2. Jeden ze sestupových modulů vysílal data 63 minut z povrchu planety. |
25.12.1978 Veněra 11 dorazila k Venuši. Vysílala 95 minut z povrchu planety. Provedla podrobný rozbor atmosféry. |
31.12.1978 Přistávací modul Veněry 12 vysílal data 112 minut z povrchu planety. |
1.3.1982 Přistání sestupového modulu sondy Veněra 13 |
5.3.1982 Přistání sestupového modulu sondy Veněra 14. Modul vysílal barevné televizní záběry z povrchu planety. Provedení rozboru vzorků půdy z hloubky 30 mm. |
10.10.1983 Veněra 15 se stala 4. umělou družicí planety. Nesla radarové zařízení na mapování povrchu planety. |
14.10.1983 Veněra 16 se stala 5. umělou družicí planety. Nesla radarové zařízení na mapování povrchu planety. |
15. a 21. 12. 1984 Start sond Vega 1 a 2. |
11. a 15. 6.1985 Průlet sond Vega 1 a 2 kolem Venuše. Přistávací pouzdra sond obsahovala přístroje pro rozbor povrchu planety, které pracovaly 20 minut, a balóny pro výzkum atmosféry, které pracovaly 46 hodin. Obě sondy po malých korekcích dráhy 6. a 9. 3.1986 prolétly kolem Halleyovy komety |